Lipiec 2016

RPOWZ, Działanie 1.6. Tworzenie nowych miejsc pracy na obszarze Specjalnej Strefy Włączenia

Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Oś priorytetowa 1. Gospodarka, innowacje, nowoczesne technologie. DZIAŁANIE 1.6. TWORZENIE NOWYCH MIEJSC PRACY NA OBSZARZE SPECJALNEJ STEFY WŁĄCZENIA. Zakończenia naboru wniosków do dnia 31.07.2017. Celem działania jest ożywienie gospodarcze obszaru Specjalnej Strefy Włączenia. W ramach konkursu wspierane będą inwestycje zwiększające potencjał produkcyjny przedsiębiorstw, prowadzące do stworzenia znaczącej liczby trwałych…
czytaj wiĘcej

POIR, Działanie 3.2.2. Kredyt na innowacje technologiczne.

PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ Priorytet 3. Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach Działanie 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R PODDZIAŁANIE 3.2.2: Kredyt na innowacje technologiczne. ogłoszenie konkursu: 2018 rok. Wsparcie kierowane jest na projekty dotyczące wdrożenia innowacji technologicznych, będących wynikiem własnych prac B+R przedsiębiorców, lub projekty dotyczące wdrożenia wyników prac B+R nabywanych przez przedsiębiorców w ramach projektu.…
czytaj wiĘcej

POIR, Działanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP.

 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Priorytet 2. Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw PODDZIAŁANIE 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP ogłoszenie konkursu: 08 maja 2017 r. - konkurs podzielony na etapy. rozpoczęcie naboru wniosków: 08 czerwca 2017 r. zakończenie naboru wniosków: 08 lutego 2018 r. Uwagi i…
czytaj wiĘcej

POIR, Działanie 3.2.1 BADANIA NA RYNEK

PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ Priorytet 3. Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach Działanie 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R PODDZIAŁANIE 3.2.1 Badania na rynek przewidziano konkurs podzielony na etapy. ogłoszenie konkursu: 02. 08.2017 . termin zakończenia naboru wniosków 28.02 2018 r. Zachęcam do obejrzenia filmu informacyjnego. Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu: 10 mln PLN; Maksymalna wielkość kosztów kwalifikowanych…
czytaj wiĘcej

RPOWZ, Działanie 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Oś priorytetowa 1 Gospodarka, innowacje, nowoczesne technologie. DZIAŁANIE 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji. ogłoszenie konkursu prawdopodobnie w 2018 roku. Działanie skierowane jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które chcą rozwijać swoją działalność w obszarach regionalnych specjalizacji lub inteligentnych specjalizacji województwa zachodniopomorskiego. W ramach działania wspierane…
czytaj wiĘcej