Listopad 2016

POIR, DZIAŁANIE 1.1.1. Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa

PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ Priorytet 1. Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa DZIAŁANIE 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw; PODDZIAŁANIE 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa. Nabór wniosków do 29. grudnia 2017 r. Zapraszam do zapoznania się fiszką informacyjną działania POIR 1.1.1 [POBIERZ PLIK PDF] Projekty B+R realizowane przez MŚP Wsparcie badań przemysłowych i…
czytaj wiĘcej