Listopad 2016

POIR, DZIAŁANIE 1.1.1. Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa

PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ Priorytet 1. Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa DZIAŁANIE 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw; PODDZIAŁANIE 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa. Nabór wniosków do 29. grudnia 2017 r. Projekty B+R realizowane przez MŚP Wsparcie badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych lub eksperymentalnych prac rozwojowych. Dofinansowanie udzielane jest na realizację…
czytaj wiĘcej