FINANSOWANIE INWESTYCJI ROZWOJOWYCH

Współpraca w zakresie planowania inwestycyjnego i pozyskiwania finansowania inwestycji z funduszy Unii Europejskiej.

W rozpoczynającej się perspektywie budżetowej Unii Europejskiej, na dofinansowanie w formie bezzwrotnej dotacji liczyć będą mogły wyłącznie wysoce innowacyjne przedsięwzięcia inwestycyjne., które powinny móc wykazać się co najmniej wyjątkowymi cechami.

PLANOWANIE INWESTYCYJNE

KORZYŚCI ZE WSPÓŁPRACY W RAMACH PLANOWANIA INWESTYCYJNEGO

1. ZWIĘKSZENIE PRAWDOPODOBIEŃSTWA UZYSKANIA DOFINANSOWANIA POPRZEZ:

a. możliwość zidentyfikowania istotnych cech innowacyjności planowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego,

b. szczegółowe rozpoznanie i opisanie pozycji rynkowej wnioskodawcy, jego potencjału i strategii rozwojowej w oparciu o nowe planowane do wdrożenia rozwiązania,

c. szczegółowe rozpoznanie i opisanie najważniejszych aspektów przedsięwzięcia,

d. wcześniejszą identyfikację barier administracyjnych, umożliwiającą ich eliminację i zwiększenie poziomu gotowości do realizacji inwestycji – co bywa dodatkowo pozytywnie oceniane w procesie przyznawania dofinansowania,

e. możliwość pozyskania większej liczby dokumentów, w tym o podwyższonej jakości merytorycznej, od podmiotów zewnętrznych, potwierdzających kluczowe zapisy dokumentacji aplikacyjnej.

2. Zwiększenie bezpieczeństwa inwestycyjnego poprzez:

a. możliwość przeprowadzenia większej liczby analiz, precyzyjniej identyfikujących ryzyka zarówno procesu aplikacyjnego o dofinansowanie jak też samej realizacji inwestycji i jej rozliczenia wraz z zapewnieniem trwałości rezultatów,

b. ograniczenie ryzyka niedoszacowania kosztów projektu inwestycyjnego, w tym nieuwzględnienia niezbędnych wydatków rzeczowych i operacyjnych.

    3. Eliminacja ryzyka trudności znalezienia efektywnego i partnerskiego  wsparcia procesu ubiegania się o dofinasowanie w momencie ogłoszenia odpowiedniego konkursu w ramach dostępnych programów operacyjnych.

WSPÓŁPRACA W RAMACH PLANOWANIA INWESTYCYJNEGO