Grudzień 2016

RPOWZ, Działanie 1.1. typ 2: Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw wraz z przygotowaniem do wdrożenia do działalności gospodarczej.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Oś priorytetowa I GOSPODARKA, INNOWACJE, NOWOCZESNE TECHNOLOGIE Działanie 1.1. typ 2: Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw wraz z przygotowaniem do wdrożenia do działalności gospodarczej. ogłoszenie konkursu: 30 listopada 2017 r. rozpoczęcie naboru wniosków: 02 stycznia 2018 r. zakończenie naboru wniosków: 02 marca 2018 r. Zapraszam do zapoznania się z fiszką informacyjną…
czytaj wiĘcej