KREDYT EKOLOGICZNY – FENG

Wsparcie przedsiębiorstw w transformacji zwiększającej ich efektywność energetyczną poprzez modernizację infrastruktury, w tym również poprzez inwestycje w nowe lub ulepszone produkty lub procesy.
W ramach działania przedsiębiorcy będą mogli realizować inwestycje na rzecz szerokorozumianej efektywności energetycznej, w tym związane z energooszczędnością lub zmianą źródeł wykorzystywanej energii na bardziej ekologiczne.
Wsparcie publiczne stanowi premia ekologiczna – dofinansowanie stanowiące refundację części
kapitałowej kredytu ekologicznego przeznaczonego na pokrycie kosztów kwalifikowanych, poniesionych przez beneficjenta na realizację powyższej inwestycji.
Wnioskodawcy: MŚP, small i midcaps

NABÓR NR 1.

  • ogłoszenie naboru: 17 maja 2023;
  • rozpoczęcie naboru: 06 czerwca 2023;
  • zakończenie naboru: 17 sierpnia  20232.

NABÓR NR 2.

  • ogłoszenie naboru: 1 sierpnia 2023;
  • rozpoczęcie naboru: 22 sierpnia 2023;
  • zakończenie naboru: 21 listopada 2023