Recent Posts by admin

KREDYT TECHNOLOGICZNY – FENG

Priorytet 2. Środowisko sprzyjające innowacjom Działanie 2.32 KREDYT TECHNOLOGICZNY Kredyt technologiczny FENG to nowa edycja dobrze znanej z programów POIG 2007-2013 i POIR 2014-2020 dotacyjnej formy wsparcia dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.  Wsparcie wdrożenia własnych lub nabywanych nowych technologii w formie prawa własności przemysłowej lub wyników prac rozwojowych lub wyników badań przemysłowych lub nieopatentowanej…
czytaj wiĘcej

ŚCIEŻKA SMART – FENG

FUNDUSZE EUROPEJSKIE NOWOCZESNEJ GOSPODARKI KOMPLEKSOWE WSPARCIE PRZEDSIĘWZIĘĆ ROZWOJOWYCH Priorytet 1 „Wsparcie dla przedsiębiorców” ŚCIEŻKA SMART Wsparcie kompleksowych projektów przedsiębiorstw i ich konsorcjów w ramach realizacji procesu B+R+I. Kompleksowe projekty odpowiadają potrzebom przedsiębiorców z zakresu: prac B+R, wdrożeń innowacji, rozwoju infrastruktury B+R, internacjonalizacji, rozwoju kompetencji pracowników i osób zarządzających przedsiębiorstwem, cyfryzacji i zazieleniania działalności przedsiębiorstw. ogłoszenie…
czytaj wiĘcej

KREDYT EKOLOGICZNY – FENG

Wsparcie przedsiębiorstw w transformacji zwiększającej ich efektywność energetyczną poprzez modernizację infrastruktury, w tym również poprzez inwestycje w nowe lub ulepszone produkty lub procesy.W ramach działania przedsiębiorcy będą mogli realizować inwestycje na rzecz szerokorozumianej efektywności energetycznej, w tym związane z energooszczędnością lub zmianą źródeł wykorzystywanej energii na bardziej ekologiczne.Wsparcie publiczne stanowi premia ekologiczna – dofinansowanie stanowiące…
czytaj wiĘcej

Recent Comments by admin

No comments by admin yet.