harmony and balanceSystemy zarządzania

Dzięki systemowemu podejściu do zarządzania organizacje są w stanie osiągnąć lepsze wyniki przy udziale tych samych lub mniejszych zasobów.

Systemy zarządzania, które proponujemy do wdrożenia:

 • system zarządzania jakością wg normy ISO 9001
 • system zarządzania środowiskowego wg normy ISO 14001
 • system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy wg normy OHSAS/PN-N-18001
 • system zarządzania bezpieczeństwem informacji wg normy ISO/IEC 27001
 • system jakości dla dostawców przemysłu samochodowego wg normy ISO/TS 16949
 • system jakości dla dostawców armii NATO wg standardu AQAP
 • system jakości dla branży medycznej wg normy ISO 13485
 • system zarzadzania w laboratoriach wg normy ISO/IEC 17025

W ramach kompleksowych usług:

 • projektujemy, opracowujemy i wdrażamy dokumentacje systemów zarządzania
 • auditujemy systemy zarządzania
 • przygotowujemy przedsiębiorstwa do certyfikacji
 • Wykonujemy także pojedyncze, wybrane usługi na życzenie klienta.
 • Ponadto oferujemy usługi outsourcing'u utrzymania systemu zarządzania w przedsiębiorstwie klienta, gdzie typowymi usługami są:
 • szkolenia personelu
 • kontrola zapisów
 • „konserwacja" dokumentacji
 • wykonywanie auditów i przeglądów zarządzania
 • przeprowadzanie działań korygujących i zapobiegawczych
 • doskonalenie zarządzania

W małych i średnich firmach wspomagamy kierownictwo pełniąc funkcje Pełnomocnika ds. Systemu Jakości i/lub Auditora wewnętrznego.