Tag Archives: badania

POIR, DZIAŁANIE 1.1.1. Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa

PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ Priorytet 1. Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa DZIAŁANIE 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw; PODDZIAŁANIE 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa. Nabór wniosków:  Konkurs 1 • ogłoszenie konkursu 07 stycznia 2020 r. • rozpoczęcie naboru wniosków 07 lutego 2020 r. • zakończenie naboru wniosków 01 czerwca 2020 r. Konkurs…
czytaj wiĘcej

POIR, Działanie 3.2.1 BADANIA NA RYNEK

PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ Priorytet 3. Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach Działanie 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R PODDZIAŁANIE 3.2.1 Badania na rynek ogłoszenie 24.02.2020r. z terminem zakończenia naboru wniosków do 12.05.2020r. . NABÓR WNIOSKÓW ODBYWA SIĘ W KONKURSACH: 1. PROJEKTY NA RZECZ DOSTĘPNOŚCI 2. KONKURSY DEDYKOWANE ŚREDNIM MIASTOM 3. KONKURS OGÓLNY Etap konkursu obejmuje nabór…
czytaj wiĘcej