Tag Archives: badania

FINANSOWANIE INWESTYCJI ROZWOJOWYCH

Współpraca w zakresie planowania inwestycyjnego i pozyskiwania finansowania inwestycji z funduszy Unii Europejskiej. W rozpoczynającej się perspektywie budżetowej Unii Europejskiej, na dofinansowanie w formie bezzwrotnej dotacji liczyć będą mogły wyłącznie wysoce innowacyjne przedsięwzięcia inwestycyjne., które powinny móc wykazać się co najmniej wyjątkowymi cechami. KORZYŚCI ZE WSPÓŁPRACY W RAMACH PLANOWANIA INWESTYCYJNEGO 1. ZWIĘKSZENIE PRAWDOPODOBIEŃSTWA UZYSKANIA DOFINANSOWANIA…
czytaj wiĘcej

POIR, Działanie 3.2.1 BADANIA NA RYNEK

PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ Priorytet 3. Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach Działanie 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R PODDZIAŁANIE 3.2.1 Badania na rynek ogłoszenie 24.02.2020r. z terminem zakończenia naboru wniosków do 12.05.2020r. . NABÓR WNIOSKÓW ODBYWA SIĘ W KONKURSACH: 1. PROJEKTY NA RZECZ DOSTĘPNOŚCI 2. KONKURSY DEDYKOWANE ŚREDNIM MIASTOM 3. KONKURS OGÓLNY Etap konkursu obejmuje nabór…
czytaj wiĘcej