Tag Archives: zachodniopomorskie

ŚCIEŻKA SMART – FENG

FUNDUSZE EUROPEJSKIE NOWOCZESNEJ GOSPODARKI KOMPLEKSOWE WSPARCIE PRZEDSIĘWZIĘĆ ROZWOJOWYCH Priorytet 1 „Wsparcie dla przedsiębiorców” ŚCIEŻKA SMART Wsparcie kompleksowych projektów przedsiębiorstw i ich konsorcjów w ramach realizacji procesu B+R+I. Kompleksowe projekty odpowiadają potrzebom przedsiębiorców z zakresu: prac B+R, wdrożeń innowacji, rozwoju infrastruktury B+R, internacjonalizacji, rozwoju kompetencji pracowników i osób zarządzających przedsiębiorstwem, cyfryzacji i zazieleniania działalności przedsiębiorstw. ogłoszenie…
czytaj wiĘcej

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA POMORZA ZACHODNIEGO B+R

Priorytet FEPZ.01 Fundusze Europejskie na rzecz przedsiębiorczego Pomorza Zachodniego 1. BADANIA I ROZWÓJ a. Działanie FEPZ.01.01 Kompleksowe projekty B+R przedsiębiorstw (z inwestycją wdrażającą wyniki prac B+R) b. Działanie FEPZ.01.02 Małe projekty B+R   WIĘCEJ NA STRONIE: FEPZ
czytaj wiĘcej