Działanie 3.2.1 Badania na rynek

  • przewidziano konkursy
    1. ogłoszenie dnia 08.02.2017 r. z terminem zakończenia naboru wniosków do dnia 26.04.2017 r.
    2. ogłoszenie październik 2017 r. z terminem zakończenia naboru wniosków w styczniu 2018 r.

szczegóły konkursu >>

POIR 3.2.1 Badania na rynek. Dotacje inwestycyjne.,