KREDYT EKOLOGICZNY – FENG

PRIORYTET 3. ZAZIELENIENIE PRZEDSIĘBIORSTW

DZIAŁANIE 3.01 KREDYT EKOLOGICZNY

Wsparcie przedsiębiorstw w transformacji zwiększającej ich efektywność energetyczną poprzez modernizację infrastruktury, w tym również poprzez inwestycje w nowe lub ulepszone produkty lub procesy.
Kredyt Ekologiczny w ramach FENG można przeznaczyć na przedsięwzięcia związane z poprawą efektywności energetycznej w przedsiębiorstwie wnioskodawcy, poprzez:

  • termomodernizację posiadanych budynków - jako obligatoryjny element projektu, jeśli wynika z rekomendacji audytu energetycznego, (audyt energetyczny przedsięwzięcia termomodernizacyjnego jest obligatoryjny)
  • modernizację infrastruktury, w tym m.in. zasadniczą zmianę procesu produkcyjnego, w tym np:
   • zakup i instalacja systemów sterowania mających na celu obniżenie poboru energii np.:
    • systemy zarządzania energią w budynkach;
    • systemy zarządzania procesami produkcyjnymi skutkujące zmniejszeniem wykorzystania energii;
   • modernizacja systemów wentylacji, klimatyzacji, chłodzenia, oświetlenia, itp. pod kątem energooszczędności, wymiana/modernizacja źródeł ciepła, w tym kogeneracja;
   • wymiana/ modernizacja maszyn, urządzeń, linii technologicznych na bardziej efektywne energetycznie;

  Dodatkowym elementem projektu może być inwestycja w OZE, jeśli wynika z rekomendacji audytu. Projekt polegający wyłącznie na instalacji OZE nie może być przedmiotem dofinansowania.

  Przedmiotem finansowania mają być kompleksowe przedsięwzięcia poprzedzone audytem energetycznym, wykazującym co najmniej 30% oszczędności zużycia energii pierwotnej.

Więcej  w załączonej fiszce informacyjnej [PDF] lub na stronie BGK [link] 


Comments are closed.