NABORY WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE

Działanie 3.2.1 Badania na rynek

 • przewidziano konkursy
  1. ogłoszenie dnia 08.02.2017 r. z terminem zakończenia naboru wniosków do dnia 26.04.2017 r.
  2. ogłoszenie październik 2017 r. z terminem zakończenia naboru wniosków w styczniu 2018 r.

szczegóły konkursu >>

POIR 3.2.1 Badania na rynek. Dotacje inwestycyjne.,

Działanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP

 • ogłoszenie konkursu: 05 maja 2016 r.
 • rozpoczęcie naboru wniosków: 06 czerwca 2016 r.
 • zakończenie naboru wniosków: 30 stycznia 2017 r.

szczegóły konkursu >>

Działanie 3.2.2: Kredyt na innowacje technologiczne

  • ogłoszenie konkursu: 16 stycznia 2017 r.
  • zakończenie naboru wniosków: 29 marca 2016 r.

szczegóły konkursu >>

DZIAŁANIE 1.6 Tworzenie nowych miejsc pracy na obszarze Specjalnej Srtefy Włączenia.

Przewidywany termin naboru w 2017 roku.

szczegóły konkursu >>