Aktualne konkursy

KREDYT TECHNOLOGICZNY – FENG

Priorytet 2. Środowisko sprzyjające innowacjom Działanie 2.32 KREDYT TECHNOLOGICZNY Kredyt technologiczny FENG to nowa edycja dobrze znanej z programów POIG 2007-2013 i POIR 2014-2020 dotacyjnej formy wsparcia dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.  Wsparcie wdrożenia własnych lub nabywanych nowych technologii w formie prawa własności przemysłowej lub wyników prac rozwojowych lub wyników badań przemysłowych lub nieopatentowanej…
czytaj wiĘcej

ŚCIEŻKA SMART – FENG

FUNDUSZE EUROPEJSKIE NOWOCZESNEJ GOSPODARKI KOMPLEKSOWE WSPARCIE PRZEDSIĘWZIĘĆ ROZWOJOWYCH Priorytet 1 „Wsparcie dla przedsiębiorców” ŚCIEŻKA SMART Wsparcie kompleksowych projektów przedsiębiorstw i ich konsorcjów w ramach realizacji procesu B+R+I. Kompleksowe projekty odpowiadają potrzebom przedsiębiorców z zakresu: prac B+R, wdrożeń innowacji, rozwoju infrastruktury B+R, internacjonalizacji, rozwoju kompetencji pracowników i osób zarządzających przedsiębiorstwem, cyfryzacji i zazieleniania działalności przedsiębiorstw. ogłoszenie…
czytaj wiĘcej

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA POMORZA ZACHODNIEGO B+R

Priorytet FEPZ.01 Fundusze Europejskie na rzecz przedsiębiorczego Pomorza Zachodniego 1. BADANIA I ROZWÓJ a. Działanie FEPZ.01.01 Kompleksowe projekty B+R przedsiębiorstw (z inwestycją wdrażającą wyniki prac B+R) b. Działanie FEPZ.01.02 Małe projekty B+R   WIĘCEJ NA STRONIE: FEPZ
czytaj wiĘcej

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA POMORZA ZACHODNIEGO – INWESTYCJE

  Działanie FEPZ.01.06 Wsparcie innowacyjnych inwestycji przedsiębiorstw Opis działania Celem działania jest rozwijanie potencjału zachodniopomorskich przedsiębiorstw w zakresie tworzenia i wdrażania innowacji, wzrostu produktywności, tworzenia miejsc pracy, zwiększania udziału w łańcuchach kooperacji oraz transformacji cyfrowej MŚP. W ramach działania wspierane będą projekty polegające na wdrażaniu innowacji produktowych i procesowych przez przedsiębiorstwa prowadzące inwestycje na terenie…
czytaj wiĘcej

KREDYT EKOLOGICZNY – FENG

PRIORYTET 3. ZAZIELENIENIE PRZEDSIĘBIORSTW DZIAŁANIE 3.01 KREDYT EKOLOGICZNY Wsparcie przedsiębiorstw w transformacji zwiększającej ich efektywność energetyczną poprzez modernizację infrastruktury, w tym również poprzez inwestycje w nowe lub ulepszone produkty lub procesy.Kredyt Ekologiczny w ramach FENG można przeznaczyć na przedsięwzięcia związane z poprawą efektywności energetycznej w przedsiębiorstwie wnioskodawcy, poprzez: termomodernizację posiadanych budynków - jako obligatoryjny element…
czytaj wiĘcej