Tag Archives: dotacje inwestycyjne

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA POMORZA ZACHODNIEGO B+R

Priorytet FEPZ.01 Fundusze Europejskie na rzecz przedsiębiorczego Pomorza Zachodniego 1. BADANIA I ROZWÓJ a. Działanie FEPZ.01.01 Kompleksowe projekty B+R przedsiębiorstw (z inwestycją wdrażającą wyniki prac B+R) b. Działanie FEPZ.01.02 Małe projekty B+R   WIĘCEJ NA STRONIE: FEPZ
czytaj wiĘcej