Tag Archives: inwestycje

KREDYT TECHNOLOGICZNY – FENG

Priorytet 2. Środowisko sprzyjające innowacjom Działanie 2.32 KREDYT TECHNOLOGICZNY Kredyt technologiczny FENG to nowa edycja dobrze znanej z programów POIG 2007-2013 i POIR 2014-2020 dotacyjnej formy wsparcia dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.  Wsparcie wdrożenia własnych lub nabywanych nowych technologii w formie prawa własności przemysłowej lub wyników prac rozwojowych lub wyników badań przemysłowych lub nieopatentowanej…
czytaj wiĘcej

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA POMORZA ZACHODNIEGO B+R

Priorytet FEPZ.01 Fundusze Europejskie na rzecz przedsiębiorczego Pomorza Zachodniego 1. BADANIA I ROZWÓJ a. Działanie FEPZ.01.01 Kompleksowe projekty B+R przedsiębiorstw (z inwestycją wdrażającą wyniki prac B+R) b. Działanie FEPZ.01.02 Małe projekty B+R   WIĘCEJ NA STRONIE: FEPZ
czytaj wiĘcej