Działanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP

  • ogłoszenie konkursu: 05 maja 2016 r.
  • rozpoczęcie naboru wniosków: 06 czerwca 2016 r.
  • zakończenie naboru wniosków: 30 stycznia 2017 r.

szczegóły konkursu >>