PRAWO I PROCEDURY

JAK PRAWIDŁOWO PRZEPROWADZIĆ PROCES ZAMÓWIENIA

Artykuł w wydawnictwie "Fundusze Europejskie" wydanie 2/2018

PRAWO I PROCEDURY