Inwestycje przemysłowe

inwestycje-przemysloweInwestycje przemysłowe

Każde przedsięwzięcie inwestycyjne wymaga precyzyjnego przygotowania dokumentacji oraz analizy posiadanych zasobów osobowych, technicznych i finansowych a także szans rynkowego powodzenia przedsięwzięcia, zapewniającego oczekiwany poziom zwrotu z inwestycji.

Wszystkim przedsiębiorcom oferujemy współpracę w zakresie realizacji działań inwestycyjnych, w szczególności poprzez:

  • wsparcie w opracowaniu niezbędnej dokumentacji technicznej,
  • pomoc w przeprowadzeniu procedury oceny wpływu inwestycji na środowisko naturalne,
  • analizę wykonalności opcji inwestycyjnych w ujęciu strategicznym i taktycznym, w uwzględnieniem czynników rynkowych, zasobów technicznych, osobowych i finansowych,
  • opracowanie biznes planu oraz prognoz finansowych, niezbędnych dla uzyskania zewnętrznego finansowania inwestycji,
  • pomoc w pozyskiwaniu zewnętrznego finansowania inwestycji wraz z analizą porównawczą wariantów finansowania.