BADANIA I ROZWÓJ

Kreowanie innowacyjnych podstaw rozwoju

Finansowanie działalności badawczej jest jednym z głównych celów funduszy europejskich, a pozyskanie przez przedsiębiorstwo dofinansowania na opracowanie i wdrożenie w działalności gospodarczej innowacyjnego rozwiązania, stanowi o przewadze konkurencyjnej napędzającej dalszy rozwój firmy.

Dla uzyskania dofinansowania kosztów realizacji prac badawczo rozwojowych konieczne jest posiadanie możliwie szczegółowego planu działalności badawczej, definiującego cele działań oraz zasoby (rzeczowe, osobowe, kapitałowe, czasowe) niezbędne dla ich realizacji, zwanego agendą badawczą. Agenda badawcza jest również elementem niezbędnym przy ubieganiu się o dofinansowanie inwestycyjne na tworzenie centrum badawczo-rozwojowego lub działu badawczo-rozwojowego wewnątrz firmy.
Opracowywanie agendy badawczej identyfikującej kluczowe aspekty realizacji prac badawczych jest procesem złożonym i wymagającym angażowania specjalistycznej wiedzy z dziedziny, której dotyczyć ma przedmiot badań.

Proponujemy pomoc w tworzeniu planów działalności badawczej i pozyskiwaniu środków finansowych na ich realizację.

AGENDA BADAWCZA

Partnerska współpraca  pozwoli na optymalne zaplanowanie prac badawczo-rozwojowych oraz pozyskanie danych i dokumentów niezbędnych dla uzyskania dofinasowania projektu oraz jego realizacji i końcowego rozliczenia.