Przykłady zrealizowanych projektów doradczych

      Przykłady  zrealizowanych projektów doradczych

BENEFICJENT
PROJEKT
WARTOŚĆ PROJEKTU
BBC Sp. z o.o.
Opracowanie i rozliczenie dofinansowanego projektu pod nazwą: "Stworzenie wysokowydajnego zakładu produkcyjnego zaawansowanych technologicznie wyrobów stalowych firmy BBC Sp. z o.o. w Mirosławcu, poprzez rozbudowę obiektów budowlanych oraz zakup maszyn i urządzeń stosujących nowoczesne i innowacyjne rozwiązania techniczne."
20 577 900,00 zł
Rarytas Sp. z o.o.
Opracowanie i rozliczenie dofinansowanego projektu pod nazwą:"Uruchomienie produkcji innowacyjnych krakersów na podstawie receptury minimalizującej zawartość: akryloamidu, 3-MCPD, estrów glicydylowych, tłuszczy nasyconych."
14 854 730,31 zł
ANAK FOOD Sp. z o.o.
Opracowanie dofinansowanego projektu pod nazwą:"Budowa przez firmę ANAK FOOD Sp. z o.o. w gminie Karlino zakładu ubojni drobiu z zastosowaniem innowacyjnych i najlepszych dostępnych technologii, zapewniających najwyższe standardy dobrostanu zwierząt, w celu uzyskiwania tusz drobiowych o podwyższonych walorach jakościowych."
68 880 000,00 zł
 Z.M.METALTECH Sp. z o.o.
Opracowanie dofinansowanego projektu pod nazwą:"BUDOWA ZAKŁADU PRODUKCYJNEGO FIRMY METALTECH SP. Z O.O. W MIROSŁAWCU W CELU URUCHOMIENIA SERYJNEJ PRODUKCJI NOWYCH WYROBÓW Z ZASTOSOWANIEM INNOWACYJNYCH TECHNOLOGII OBRÓBCZYCH STALI."
13 196 670,00 zł
 Z.M.METALTECH Sp. z o.o.
Opracowanie dofinansowanego projektu pod nazwą: "Wdrożenie wyników własnych prac B+R, uruchomiając produkcję przyczep budowlanych o rozszerzonej funkcjonalności użytkowej w oparciu o cyfryzację procesu zarzadzania produkcją, wdrażając rozwiązania
przemysłu 4.0."
 
9 840 000,00 zł
CERMAR INDUSTRY Sp. z o.o.
OPRACOWANIE DOFINANSOWANEGO PROJEKTU POD NAZWĄ: BUDOWA ZAKŁADU PRODUKCYJNEGO STALOWYCH KONSTRUKCJI GABARYTOWYCH, SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA Z ZACHOWANIEM WYSOKICH STANDARDÓW JAKOŚCIOWYCH W OPARCIU O NOWOCZESNE I INNOWACYJNE TECHNOLOGIE FABRYKACJI I SPAWANIA
12 373 800,00 zł
 Metalinvest Sp. z o.o.
Opracowanie dofinansowanego projektu pod nazwą: Budowa zakładu produkcyjnego firmy Metalinvest Sp. z o.o. w miejscowości Człopa, w celu wytwarzania nowej generacji zestawów pojazdów, wyposażonych w innowacyjne układy hamulcowe i sprzęgi kulowe.
 12 261 870,00 zł
 VOIGT PROMOTION Sp. z o.o.
OPRACOWANIE I ROZLICZENIE DOFINANSOWANEGO PROJEKTU POD NAZWĄ: Budowa przez firmę Voigt Promotion Sp. z o.o. w Policach centrum produkcyjnego paneli w ramach aluminiowych o innowacyjnym charakterze użytkowo-dekoracyjnym z rozszerzoną elastyczną funkcjonalnością i wysoką estetyką wykonania w wyniku zastosowania autorskich rozwiązań designerskich i konstrukcyjnych.
10 933 332,24 zł
REDAN
Opracowanie i rozliczenie dofinansowanego projektu pod nazwą: "Zwiększenie zdolności produkcyjnych okien i drzwi z PVC i aluminium oraz uelastycznienie oferty produktowej firmy Redan w Połczynie-Zdroju, poprzez rozbudowę hali produkcyjnej i budowę budynku biurowego oraz zakup maszyn i urządzeń do obróbki profili aluminiowych."
9 840 000,00 zł
BBC Sp. z o.o.
Opracowanie dofinansowanego projektu pod nazwą: "Wprowadzenie do oferty nowych przyczep rolniczych skorupowych o szczególnych parametrach funkcjonalno-technicznych i jakościowych opracowanych w toku własnych prac badawczo-rozwojowych z innowacyjnym zinformatyzowanym i zrobotyzowanym sposobem wytwarzania."
9 864 600,00 zł

 

BBC Sp. z o.o.

 

Opracowanie i rozliczenie dofinansowanego projektu pod nazwą: "Uruchomienie produkcji przyczep rolniczych o podwyższonych parametrach funkcjonalno-technicznych i jakościowych opracowanych w toku własnych prac badawczo-rozwojowych."
8 167 200,00 zł
HURTOSTAL 2 Sp. z o.o.
OPRACOWANIE DOFINANSOWANEGO PROJEKTU POD NAZWĄ: BUDOWA PRZEZ FIRMĘ HURTOSTAL 2 W SZCZECINIE PRODUKCYJNO-USŁUGOWEGO CENTRUM OBRÓBKI WIELKOGABARYTOWYCH KONSTRUKCJI STALOWYCH O PODWYŻSZONYCH PARAMETRACH JAKOŚCIOWYCH.
8 241 000,00 zł
 ESjOT 
Opracowanie i rozliczenie dofinansowanego projektu pod nazwą:"Uruchomienie przez firmę ESJOT w Wałczu produkcji elementów konstrukcji stalowych o podwyższonych parametrach jakościowych powłoki malarskiej i zabezpieczenia antykorozyjnego."
 6 248 400,00 zł
 HURTOSTAL 2 
 Opracowanie dofinansowanego projektu pod nazwą: "Rozwój działalności firmy Hurtostal 2 w Szczecinie przy ul. Pomorskiej 53B, poprzez zakup maszyn i urządzeń niezbędnych dla uruchomienia centrum serwisowo-produkcyjnego w zakresie obróbki stali."
6 045 100,00 zł
 Z.M.METALTECH Sp. z o.o.
Rozliczenie dofinansowanego projektu pod nazwą: "Rozbudowa przedsiębiorstwa-wdrożenie innowacyjnej linii technologicznej w zakładzie produkcyjnym Metaltech."
5 220 380,00 zł
 Z.M.METALTECH Sp. z o.o.
Opracowanie i rozliczenie dofinansowanego projektu pod nazwą: "Zwiększenie zdolności produkcyjnych i magazynowych w celu uruchomienia produkcji „Kosiarki wierzby energetycznej” w ZM Metaltech w Mirosławcu."
 5 468 385,93 zł
DRUT-PLAST Sp. z o.o.
Opracowanie dofinansowanego projektu pod nazwą: "Rozwój zasobów produkcyjnych oraz zakresu działalności firmy w zakładzie w Mirosławcu, w celu uruchomienia produkcji energetycznych kabli do 35kV w izolacji wykonanej innowacyjną metodą VISICO."
4 809 500,38 zł 
DRUT-PLAST  Cables  Sp. z o.o.
Opracowanie dofinansowanego projektu badawczo-rozwojowego pod nazwą: „Opracowanie autonomicznego i inteligentnego systemu zdalnego monitorowania i zabezpieczenia przed nieuprawnionym wtargnięciem obszarów wielkopowierzchniowych, z wykorzystaniem technologii światłowodowych i bezzałogowych statków powietrznych”.
6 257 648,46 zł
DRUT-PLAST  Cables  Sp. z o.o.
Opracowanie projektu pod nazwą: RUCHOMIENIE EFEKTYWNEJ PRODUKCJI KABLI ZASILAJĄCYCH, W TYM FALOWNIKOWYCH, O UNIKATOWYCH PARAMETRACH JAKOŚCIOWYCH, OPARTYCH O WŁASNE ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIAŁOWE.
9 840 000,00 zł
 
DRUT-PLAST  Cables  Sp. z o.o.
Opracowanie dofinansowanego projektu pod nazwą: Uruchomienie w Mirosławcu przez firmę Drut-Plast Cables Sp. z o.o. produkcji specjalizowanych dla budownictwa okrętowego kabli energetycznych niskiego i średniego napięcia, przeznaczonych do pracy w trudnych warunkach eksploatacyjnych z możliwością bieżącego badania obciążalności prądowej, lokalizacji uszkodzeń oraz transmisji danych.
 4 920 000,00 zł
 VOIGT PROMOTION Sp. z o.o.
Rozliczenie projektu pod nazwą:Wzrost konkurencyjności produktowej i procesowej firmy Voigt Promotion Sp. z o. o. poprzez wdrożenie innowacyjnej technologii drukowania wysokojakościowego druku UV oraz druku solwentowego
 5 900 080,69 zł
DRUT-PLAST Sp. z o.o.
Opracowanie dofinansowanego projektu pod nazwą:Rozwój zasobów produkcyjnych i informatycznych firmy Drut-Plast Sp. z o.o. w zakładzie w Mirosławcu i Wałczu, w celu wprowadzenia nowych produktów do oferty oraz zwiększenia efektywności działalności.
 4 880 000,00 zł
VOIGT PROMOTION Sp. z o.o.
Opracowanie i rozliczenie dofinansowanego projektu pod nazwą:"Rozbudowa zasobów produkcyjnych firmy Voigt Promotion Sp. z o.o. w celu rozszerzenia oferty i zwiększenia efektywności działania na rynku międzynarodowym."
 4 955 797,92 zł
 SERWACH Sp. j.
 Opracowanie dofinansowanego projektu pod nazwą:Wdrożenie w firmie Serwach Sp. j. w Goleniowie innowacyjnej technologii produkcji stopek z tektury falistej do palet całkowicie i łatwo recyklingowalnych.
4 920 000,00 zł 
DRUCKER
 Opracowanie i rozliczenie dofinansowanego projektu pod nazwą:"Wdrożenie innowacyjnych technologii wytwarzania uszlachetnionych druków w firmie Drucker w Ustowie."
4 943 182,83 zł
 VOIGT PROMOTION Sp. z o.o.
 Rozliczenie projektu pod nazwą:"Wzrost konkurencyjności Voigt Promotion na arenie międzynarodowej poprzez wdrożenie nowatorskiej niskoenergetycznej technologii wielkoformatowej reprodukcji cyfrowej"
 3 653 100,00 zł
 REDAN
Opracowanie i rozliczenie dofinansowanego projektu pod nazwą:"Wdrożenie nowoczesnych technologii produkcyjnych okien i drzwi z PCV w firmie Redan w Połczynie-Zdroju, w celu usprawnienia działalności, wzrostu wydajności produkcji i rentowności działalności."
 3 583 124,02 zł
DRUT-PLAST  Produkcja  Sp. z o.o.
 
Opracowanie projektu badawczo-rozwojowego pod nazwą: Opracowanie wieloparametrycznego, zdalnego systemu wykrywania i lokalizacji zwarć doziemnych w bezpośrednio niedostępnych górniczych elektroenergetycznych liniach kablowych SN z izolowanym punktem zerowym, w krótkim czasie od ich wystąpienia.
2 553,120,00 zł
 Z.M.METALTECH Sp. z o.o.
Opracowanie i rozliczenie dofinansowanego projektu pod nazwą:"Rozbudowa zasobów produkcyjnych oraz zakresu działalności firmy Metaltech w siedzibie firmy w Mirosławcu, ul. Orla 6, w celu zwiększenia wydajności produkcji i rentowności działalności."
 2 246 448,27 zł
 LASTRIK 
Opracowanie i rozliczenie dofinansowanego projektu pod nazwą:"Wdrożenie nowoczesnych technologii produkcyjnych w firmie Lastrik w Koszalinie, w celu usprawnienia działalności, wzrostu wydajności produkcji i rentowności działalności."
 5 290 353,00 zł
 MARSEL Sp. z o.o.
Opracowanie i rozliczenie dofinansowanego projektu pod nazwą:"Wdrożenie innowacyjnych technologii obróbki profili aluminiowych i PCV zbrojonych stalą w firmie Marsel Sp. z o.o. w Goleniowie, w celu wzrostu wydajności produkcji i znaczącego ulepszenia produktów."
 1 703 972,46 zł
 MARSEL Sp. z o.o.
Opracowanie i rozliczenie dofinansowanego projektu pod nazwą:"Wdrożenie nowoczesnych technologii produkcyjnych w firmie Marsel Sp. z o.o. w Goleniowie, w celu usprawnienia działalności, wzrostu wydajności produkcji i rentowności działalności."
 1 761 259,46 zł
 SERWACH Sp. j.
Rozliczenie dofinansowanego projektu pod nazwą:"Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa SERWACH sp.j. poprzez zakup innowacyjnej wykrawarki płaskiej automatycznej oraz innowacyjnego plotera do wycinania prototypów."
 1 900 518,00 zł
 Drut-Plast Bis
Opracowanie dofinansowanego projektu pod nazwą:"Zakup maszyn w celu uruchomienia produkcji energetycznych kabli napowietrznych w zakładzie w Mirosławcu oraz wprowadzenie na rynek innowacyjnych kabli energetycznych z żyłami bimetalicznymi."
 2 115 154,41 zł
SCANBET Sp. z o.o.
Opracowanie dofinansowanego projektu pod nazwą:Zwiększenie zdolności produkcyjnych firmy Scanbet Sp. z o.o. w Chociwlu, poprzez inwestycje w maszyny, urządzenia oraz wartości niematerialne i prawne w celu uruchomienia produkcji innowacyjnych architektonicznych i specjalnych prefabrykatów żelbetowych o wysokich wymaganiach kształtowania powierzchni.
 3 136 500,00 zł
 DESIGNER
Opracowanie i rozliczenie dofinansowanego projektu pod nazwą:"Budowa i wyposażenie zakładu poligraficznego firmy Designer w Mierzynie w celu rozwoju działalności i wzrostu konkurencyjności."
 2 438 125,04 zł
 DRUCKER
Opracowanie i rozliczenie dofinansowanego projektu pod nazwą:"Rozbudowa zasobów produkcyjnych oraz zakresu działalności firmy Drucker w zakładzie produkcyjnym w Ustowie nr 40 D, w celu zwiększenia wydajności produkcji i rentowności działalności."
 2 410 930,05 zł
 DESIGNER
Opracowanie i rozliczenie dofinansowanego projektu pod nazwą:"Rozbudowa zasobów produkcyjnych oraz zakresu działalności firmy Designer w Szczecinie przy ul. Monte Cassino 9, w celu zwiększenia rentowności działalności."
 109 421,32 zł
 Zakład Mechaniczny METALTECH Sp. z o.o.
Opracowanie i rozliczenie dofinansowanego projektu pod nazwą:"Wdrożenie systemu informatycznego (B2B), usprawniającego proces zarządzania produkcją, sprzedażą i relacjami z odbiorcami, poprzez automatyzację komunikacji handlowej."
 341 600,00 zł
 HERSTA - STAŚKIEWICZ I SPÓŁKA  Sp. j.
Opracowanie i rozliczenie dofinansowanego projektu pod nazwą:"Rozbudowa zasobów produkcyjnych oraz zakresu działalności firmy Hersta w zakładzie produkcyjnym w Lubczynie, ul. Lipowa 66, w celu uruchomienia seryjnej produkcji innowacyjnych produktów."
 1 803 697,51 zł
 KOMANDOR Szczecin Z.P. S.A.
Opracowanie i rozliczenie dofinansowanego projektu pod nazwą:"Rozbudowa zasobów produkcyjnych firmy Komandor Szczecin Z.P. S.A. w Gryfinie ul. Pomorska 65, w celu rozszerzenia zakresu działalności, wzrostu wydajności produkcji i rentowności działalności."
 1 272 626,06 zł
 SERWACH Sp. j.
Opracowanie i rozliczenie dofinansowanego projektu pod nazwą:"Wdrożenie w firmie Serwach Sp. j. w Goleniowie innowacyjnej technologii sklejania wielopunktowego opakowań tektury w celu rozszerzenia zakresu oferty."
 923 524,44 zł
ARYSTO SP.J. 
Opracowanie i rozliczenie dofinansowanego projektu pod nazwą:"Wdrożenie innowacyjnej technologii laserowego cięcia blach w celu rozwoju produkcji wkładów kominkowych i uruchomienia produkcji stalowych pieców wolnostojących w firmie ARYSTO Sp. j. w Sławoszewie."
 2 527 686,20 zł
ARYSTO SP.J. 
Opracowanie i rozliczenie dofinansowanego projektu pod nazwą:"Wdrożenie innowacyjnych technologii produkcyjnych w firmie Arysto w Sławoszewie, w celu uruchomienia produkcji nowych innowacyjnych wkładów kominkowych."
 2 245 809,03 zł
 WASTE 
Opracowanie i rozliczenie dofinansowanego projektu pod nazwą:"Rozwój zasobów technicznych oraz zakresu działalności firmy WASTE Daniel Jaworski w firmie w Szczecinie przy ul. Wiśniowej 13, w celu zwiększenia wydajności pracy i rentowności działalności."
 1 573 932,28 zł
 SCANBET Sp. z o.o.
Opracowanie i rozliczenie dofinansowanego projektu pod nazwą:"Zakup i instalacja nowoczesnej linii technologicznej do produkcji betonu."
 668 339,62 zł
 SCANBET Sp. z o.o.
Opracowanie i rozliczenie dofinansowanego projektu pod nazwą:"Rozwój zasobów technicznych firmy Scanbet Sp. z o.o. w Chociwlu, w celu zwiększenia efektywności produkcji i wprowadzeniu nowych produktów do oferty."
 751 004,64 zł
  LASTRIK 
Opracowanie i rozliczenie dofinansowanego projektu pod nazwą:"Wdrożenie systemu informatycznego, usprawniającego proces zarządzania produkcją, sprzedażą i relacjami z partnerami biznesowymi, poprzez automatyzację komunikacji handlowej."
 336 000,00 zł
 LASTRIK 
Opracowanie i rozliczenie dofinansowanego projektu pod nazwą:"Wdrożenie innowacyjnej technologii obróbki profili aluminiowych i stalowych w firmie Lastrik w Koszalinie, w celu usprawnienia działalności, wzrostu wydajności produkcji i rentowności działalności."
 727 317,45 zł
VOIGT PROMOTION Sp. z o.o.
Rozliczenie projektu pod nazwą: "Budowa instalacji fotowoltaicznej do 100 kWp dla potrzeb firmy Voigt Promotion Sp. z o.o."
641 199,00 zł
 ESjOT 
Opracowanie i rozliczenie dofinansowanego projektu pod nazwą:"Rozwój zakresu działalności firmy ESJOT Sp. k. poprzez uruchomienie seryjnej produkcji innowacyjnego pielnika w zakładzie produkcyjnym w Wałczu przy ul. Chrząstkowo 25."
 1 747 344,51 zł
 DRUCKER
Opracowanie i rozliczenie dofinansowanego projektu pod nazwą:"Rozwój systemu obsługi klientów w firmie Drucker, poprzez zakup urządzeń do działu przygotowalni druku w zakładzie poligraficznym w Ustowie."
 622 200,00 zł
 METALEX S.C. 
Opracowanie i rozliczenie dofinansowanego projektu pod nazwą:"Rozbudowa zasobów produkcyjnych firmy Metalex S.C. w Goleniowie w celu rozwoju działalności i usprawnienia procesu produkcyjno-usługowego."
 588 482,09 zł
 INFOMAN S.C. 
Opracowanie i rozliczenie dofinansowanego projektu pod nazwą:"Zakup zasobów informatycznych dla uruchomienia wielodostępowej platformy informatycznej do sprzedaży usług reklamowych, promujących atrakcje turystyczne i kulturalne przez firmę Infoman ze Szczecina."
 1 107 000,00 zł
 INFOMAN S.C. 
Opracowanie i rozliczenie dofinansowanego projektu pod nazwą:"Rozbudowa zasobów informatycznych firmy INFOMAN S.C. w celu rozszerzenia działalności i świadczenia nowych usług w siedzibie firmy w szczecinie przy ul. Papieża Pawła VI nr 2"
 602 203,99 zł
 ESjOT 
Rozliczenie dofinansowanego projektu pod nazwą:"Wzrost konkurencyjności w firmie ESJOT poprzez wprowadzenie nowej technologii produkcji."
 414 800,00 zł
  DRUCKER
Opracowanie dokumentacji technicznej w zakresie planowania inwestycyjnego dla inwestycji planowanych do realizacji przez firmę Drucker Adam Stec w Ustowie.
 98 400,00 zł
 INFOMAN S.C. 
Opracowanie i rozliczenie dofinansowanego projektu pod nazwą:"Wdrożenie planu rozwoju eksportu firmy Infoman ze Szczecina."
 363 824,02 zł
 Z.M.METALTECH Sp. z o.o.
Opracowanie i rozliczenie dofinansowanego projektu pod nazwą:"Udział w Międzynarodowych Targach AGRITECHNICA 2011 - HANNOVER w Hanowerze w dniach 15-19 listopada 2011 roku."
 129 050,46 zł
 HERSTA - STAŚKIEWICZ I SPÓŁKA  Sp. j.
Opracowanie i rozliczenie dofinansowanego projektu pod nazwą:"Udział w Międzynarodowych Targach Piekarnictwa IBA 2012, które odbędą się w dniach od 16 do 21 września 2012 roku w Monachium."
 41 068,41 zł