Firma

FIRMA Master Marketing

Firma

MASTER MARKETING

rozpoczęła działalność w 2003 roku, mając na celu świadczenie usług szeroko rozumianego doradztwa gospodarczego dla przedsiębiorstw, w szczególności w zakresie zarządzania, marketingu i finansów.

Lata doświadczeń pozwoliły na wykształcenie wysokiej specjalizacji w pozyskiwaniu finansowania inwestycji przemysłowych, w szczególności przy wykorzystaniu środków w ramach dotacji z funduszy Unii Europejskiej i budżetu państwa.

Zdobyte doświadczenie w skuteczności i efektywności działania pozwala zapewnić kompleksową obsługę, począwszy od współpracy przy kreacji idei rozwojowej, po planowanie działań na etapie realizacji projektu, aż do jego końcowego rozliczenia w zgodzie z coraz bardziej wygórowanymi wymogami instytucji finansujących.

Dewizą firmy jest partnerstwo we współpracy, pozwalające na przygotowanie wysokiej jakości dokumentacji, zapewniającej skuteczność pozyskania finansowania. Efektywna obsługa dziesiątek przedsięwzięć rozwojowych w różnych branżach znajduje odzwierciedlenie w uzyskanych referencjach i zbudowanych wielu trwałych, wieloletnich relacjach partnerskich z klientami, którzy będąc bezpośrednimi beneficjentami wsparcia zwiększają dynamikę rozwoju prowadzonej działalności.

Master Marketing to partnerstwo w stymulowaniu procesu rozwoju przedsiębiorstw poprzez opracowywanie i wdrażanie optymalnych rozwiązań, nakierowanych na podniesienie efektywności funkcjonowania firm zarówno od strony organizacyjnej jak też marketingowej i finansowej.

Piotr Bogucki
Szczecin

Publikacje i opracowane materiały informacyjne dotyczące prowadzonej działalności.