Marketing

marketingMarketing

W ramach doradztwa marketingowego wspólnie zdiagnozujemy i zdefiniujemy sytuację obecną, jako punkt wyjścia działań marketingowych oraz określimy cele strategiczne i taktyczne, jakie firma będzie osiągać, realizując program rozwojowy.

Proponujemy w tym zakresie:

Przeprowadzenie badań i analiz marketingowych

W ramach współpracy przeprowadzimy odpowiednio dostosowane do potrzeb firmy pierwotne i wtórne badania marketingowe. Przygotujemy raporty dotyczące sytuacji wewnętrznej i zewnętrznej.

Opracowanie optymalnej strategii marketingowej

Bazując na przeprowadzonych badaniach i dostępnych danych rynkowych opracujemy spójną strategię marketingową firmy, pozwalającą na skuteczne dotarcie do najatrakcyjniejszych i wybranych segmentów i nisz rynkowych.

Opracowanie i wspólne realizowanie planów marketingowych.

W oparciu o odpowiednie badania przygotujemy rozbudowany plan marketingowy, uwzględniający zarówno długoterminową strategię marketingową firmy jak i działania taktyczne dotyczące oferty produktowej, cen, dystrybucji, komunikacji marketingowej i budowy świadomości marki. Zaproponujemy koncepcję narzędzi komunikacji, stworzymy przekazy promocyjne i przygotujemy materiały reklamowe. W razie potrzeby opracowujemy też nowy lub zmodyfikujemy istniejący wizerunek marki.