Planowanie strategiczne

Strategia rozwoju

W ramach współpracy przeprowadzimy kompleksową analizę aktualnej sytuacji wewnętrznej oraz rynkowej firmy, identyfikując czynniki wspierające i utrudniające jej dalszy rozwój.

Na podstawie zdobytej w ten sposób wiedzy opracujemy zwartą koncepcję działania, w ujęciu strategicznym i taktycznym, uwzględniając zastosowanie najnowocześniejszych narzędzi marketingowych.

Pomożemy również znaleźć źródła finansowania rozwoju i inwestycji, opracujemy biznes plany oraz studia wykonalności inwestycji.

W ramach usług związanych z rozwojem strategicznym polecamy:

Przeprowadzenie analiz strategicznych w tym m.in:

 • analizę tzw. makrootoczenia firmy,
 • analizę pozycji konkurencyjnej - określenie czynników konkurencyjności,
 • analizę sektora rynku, w którym firma działa,
 • analizę portfela produktów,
 • analizę kondycji ekonomicznej firmy.

Przeprowadzenie planowania strategicznego w tym:

 • opracowanie opcji rozwoju strategicznego,
 • analizę opcji strategicznych,
 • wybór drogi rozwoju i wyznaczenie celów strategicznych,
 • opracowanie metod realizacji celów, opracowanie planu i harmonogramu działań wraz z szacowanym budżetem na realizowanie poszczególnych działań,
 • opracowanie metod i procedur kontroli realizacji planu i procedur dostosowawczych.

Przygotowanie do wdrożenia strategii rozwoju przedsiębiorstwa:

 • szkolenia dla personelu,
 • uczestnictwo przy wdrażaniu rozwiązań podnoszących efektywności procesów zachodzących wewnątrz firmy.

Przeprowadzenie planowania inwestycyjnego w tym:

 • analiza potrzeb i opcji inwestycyjnych,
 • zbadanie możliwości finansowania inwestycji,
 • w razie potrzeby poszukiwanie zewnętrznego finansowania inwestycji,
 • opracowanie dokumentacji niezbędnej dla uzyskania finansowania (biznes plan inwestycji, studium wykonalności inwestycji - wnioski o uzyskanie dotacji z programów wsparcia Unii Europejskiej i Budżetu Państwa),
 • reprezentowanie wobec instytucji finansujących.

W zależności od indywidualnych potrzeb i oczekiwań jesteśmy gotowi podjąć się realizacji niestandardowych projektów i rozwiązań, sprzyjających rozwojowi naszych klientów.