Tag Archives: innowacje

KREDYT TECHNOLOGICZNY – FENG

Priorytet 2. Środowisko sprzyjające innowacjom Działanie 2.32 KREDYT TECHNOLOGICZNY Kredyt technologiczny FENG to nowa edycja dobrze znanej z programów POIG 2007-2013 i POIR 2014-2020 dotacyjnej formy wsparcia dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.  Wsparcie wdrożenia własnych lub nabywanych nowych technologii w formie prawa własności przemysłowej lub wyników prac rozwojowych lub wyników badań przemysłowych lub nieopatentowanej…
czytaj wiĘcej