Skuteczność i efektywność partnerskiej współpracy.

Osiągane wyniki plasują firmę Master Marketing wśród najskuteczniejszych firm doradczych w Polsce oraz pozwalają zająć miejsce wśród liderów Województwa Zachodniopomorskiego.

Wysoka skuteczność i efektywność działania firmy jest widoczna w rankingu organizowanym przez wydawnictwo FUNDUSZE EUROPEJSKIE - dwumiesięcznik poświęcony dotacjom unijnym.
Szczegóły rankingu dostępne są na stronie: www.fundusze-europejskie.pl

Osiągnięcia w ramach konkursów okresu budżetowego 2014-2020.

 

 

 

 

 

 

 

 

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020:

W konkursie działania 1.6.  „Tworzenie nowych miejsc pracy na obszarze Specjalnej Stefy Włączenia” nr  RPZP.01.06.00-IZ.00-32-002/17  z 2017 roku dofinansowanie z 3 i 4 miejsca listy rankingowej otrzymały, dwa opracowane przeze mnie projekty dla następujących firm

  1.  "ESJOT" Stanisław Janowski S.K.
  2.  ANAK FOOD Sp. z o.o.

Powyższe projekty o łącznej wartości inwestycji 60 725 000,00 zł konsumują dofinansowanie w wysokości 12 115 224,00 zł, co stanowi ponad 28% budżetu konkursu.

W konkursie działania 1.5. „Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji” nr  RPZP.01.05.00-IZ.00-32-002/16 z 2016 roku dofinansowanie z 7 miejsca listy rankingowej otrzymał, opracowany przeze mnie projekt firmy CERMAR  INDUSTRY Sp. z o.o., o wartości inwestycji 10 060 000,00 zł i dofinansowaniu w wysokości 3 521 000,00 zł., co stanowi około 7% budżetu konkursu.

W województwie zachodniopomorskim w ramach pierwszych konkursów (z 2015 roku)  łącznie w działaniu 1.5 „Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji” oraz  działaniu 1.6 „Tworzenie nowych miejsc pracy na obszarze Specjalnej Stefy Włączenia”  zostało wybranych do dofinansowania 38 projektów z kwotą dofinansowania 119 254 801,43 zł.

Wśród powyższych projektów dofinansowanie uzyskały 4 projekty opracowane przez firmę Master Marketing, w szczególności projekty firm,

w działaniu 1.6.:

  1. BBC SP. z o.o.
  2. PPHU „REDAN” Renata Daniłowicz

w działaniu 1.5.:

  1. PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO-MONTAŻOWE „SCANBET” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
  2. "ARYSTO PIEGAT I ALEWRAS" SPÓŁKA JAWNA

Powyższe osiągnięcia wskazują, że pod względem ilości projektów firma Master Marketing uczestniczy przy realizacji ponad 10% projektów, które konsumują dotacje o wartości 15 025 000,00 zł, co stanowi około 12,6% budżetu przeznaczonego na dofinansowanie inwestycji w powyższych konkursach.

Ponadto:

W ramach pierwszego konkursu ogólnopolskiego Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój w działaniu POIR 3.2.1. „BADANIA NA RYNEK” z roku 2015, opracowany przez firmę Master Marketing projekt dla firmy Rarytas Sp. z o.o. uzyskał dofinansowanie jako jedyny z województwa zachodniopomorskiego.


OSIĄGNIĘCIA ZA LATA 2007-2013 


Zachęcam do zapoznania się z listą naszych klientów, referencjami i przykładami zrealizowanych projektów doradczych.

Proponuję również zapoznać się z publikacjami i opracowanymi materiałami informacyjnymi dotyczącymi prowadzonej działalności.